Danske Bank Facebook Regionskommunen Folketinget Venstre Biblioteket Lægen Google
BT Ekstrabladet Berlinske Tidende Jyllandsposten Politikken Bornholm.nu TV2 Bornholm Børsen
IK Viking Viking Petanque Sputnik DBU Born. Billedbladet Hjemmet Bornholm Trafikken

til forsiden

Velkommen til Bornholm - Bright Green Island

Den bedste måde at forudse fremtiden på, er ved at skabe

 

 

Vedrørende dansk og danskhed ..

 

Dansk kultur, set i et internationalt billede gør, at vi skal værne om den måde vi har valgt at leve på, især når de forskellige kulturer flytter sig fra den ene del af verden til en anden.

 

Vi kan ikke lovgive os ud af denne situation, det eneste ”våben” som skal i anvendelse er, at vores kulturelle grundpiller skal kommunikeres og beskrives, således den enkelte kan velunderbygget forholde sig til det at være dansk.

 

Dermed er ikke sagt at vi ikke vil se fremmede kulturer i vores del af verden, men det må være på et dansk idegrundlag.

 

Men hvad bygger danskheden på, jeg mener at nedenstående kulturelle grundpiller aldrig kan drages i tvivl:

 

Demokrati som samfundssystem bygger bl.a. på nedenstående blokke:

  • Talefrihed

  • Pressefrihed

  • Lige muligheder

  • Religionsfrihed

  • Politik og religion holdes adskilt

  • Foreningsfrihed

Enhver der har et ønske om at komme til Danmark, skal vide, at dette samfundsmønster som er etapleret, skal man indstille sig på og forholde sig til, hvis ikke, så må man vælge et andet land at slå sig ned.

 

Dermed er ikke sagt, at dem der vælger Danmark ikke er velkomne, men de særheder, i forhold til dansk kultur, den enkelte har som grundlag, vil vi ikke tage fra dem, men de skal holdes inden for ”de demokratiske rammer”, som danskerne har valgt, og de skal leve op til de normer som er gældende i dette land, og ikke gøre et forsøg på at plante en anden kultur bredt i dette land, for derved at undergrave det demokratiske idegrundlag.

 

Dette lyder nok diktatorisk, måske, men her er tale om "enten- eller", og ikke et "både og"...